Publicerad 22 juni 2021

Om kommunsektorns tjänstepensioner

Kommunsektorns totala pensionsskuld uppgick 2019 till cirka 486 miljarder kronor och de totala pensionskostnaderna till cirka 61 miljarder kronor.

Merparten av pensionerna är avgiftsbestämda och utbetalas direkt till de anställdas pensionskonton. Pensionsskulden avser förmånsbestämda pensioner som har tjänats in men ännu inte utbetalats.

I nedanstående promemoria finns en översiktlig beskrivning av de kommunala pensionsavtalen och av hur pensionsskuld och pensionskostnader förväntas utvecklas framöver. En kortare version av denna PM finns i Ekonomirapporten nedan.

De kommunala pensionerna och utvecklingen på längre sikt, PM 2019 Pdf, 2 MB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset