Publicerad 23 februari 2023

Uppdaterad fil med folkmängdssiffror till modellen Skatter och bidrag

Nu är filen med uppgifter om befolkningsmängd som används i modellen Skatter och bidrag uppdaterad.

Befolkning per den 31 december 2022 (Excel) Excel, 59 kB.

Selektera fram din kommuns värden och kopiera in dessa i modellen (som värden). Cellhänvisningar finns i filen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.