Publicerad 7 september 2022

SKR:s Analysgrupp

SKR erbjuder ett standardpaket som omfattar en objektiv analys av kommunens ekonomiska situation och verksamhetens kostnader samt gör en bedömning av förutsättningarna för de närmaste fem åren.

Erbjudanden från SKR:s analysgrupp

Uppdraget består av en analys av verksamhetskostnader, behovsutveckling utifrån demografisk prognos, utmaningar och så vidare. SKR:s ambition är att analyser och förslag ska kunna ligga till grund för en samsyn kring vilka ekonomiska ramar som bör styra kommunens verksamheter i framtiden.

Uppdraget om analys innebär

  • Intervjuer med ledande politiker och tjänstemän samt enkätundersökning bland de intervjuade. Detta ligger sedan till grund för avsnittet om hur styrningen fungerar idag.

Analysens delar

Nulägesanalys

En analys av kommunens ekonomi samt av verksamheternas kostnader och behov. Fokus ligger på att jämföra kommunen över tid med andra kommuner med likartad struktur.

Fem år framåt

En framskrivning av verksamheternas behov på fem års sikt utifrån kommunens befolkningsprognos. Dessutom görs en framskrivning av kommunens resultaträkning, givet nuvarande standard och ambitioner i verksamheten, utifrån senaste bedömning om utvecklingen av skatteunderlag, statsbidrag, löner och priser.

Ekonomistyrning

Med utgångspunkt från intervjuer med ledande politiker och tjänstemän diskuteras hur kommunens ekonomistyrning fungerar i praktiken. Styrningen diskuteras även mot bakgrund av lagstiftningskraven på finansiella mål samt krav på mål och riktlinjer för verksamheten.

Erfarenheter från SKR:s analysgrupp

SKR erbjuder sedan hösten 2001 ett aktivt stöd till kommuner med betydande ekonomiska svårigheter. Analysgruppen har idag genomfört analyser i cirka 160 kommuner. SKR har även genomfört återbesök i ett trettiotal kommuner. Huvudsyftet med analyser har varit att stödja kommuner och landsting i deras strävan att hålla greppet om styrningen av sin ekonomi.

Ta greppet om ekonomin, SKR:s erfarenheter från genomförda analysuppdrag

Förutsättningar för uppdraget

Uppdraget ska komma från kommunstyrelsen och ska således vara formellt förankrat i den politiska ledningen. Under uppdragstiden förutsätts att en kontinuerlig dialog ska kunna ske med kommunens ledande politiker och tjänstemän. Uppdraget utförs och rapporteras inom cirka 1,5 månader från det att uppdraget påbörjats.

Mer detaljer om momenten i analysen finns i specifikationen.

Specifikation Analysgruppen (PDF) Pdf, 178 kB.

Vilka arbetar med SKR:s analysgrupp?

För att arbeta med uppdragen har SKR bildat en särskild grupp av erfarna handläggare, anställda vid Sveriges Kommuner och Regioner.

Pris

Analys 115 000 kronor (inklusive resor och omkostnader).

Specifika önskemål om delar av en analys av till exempel en verksamhet – ta kontakt med oss för en diskussion av vilket stöd just ni har behov av.

Intresseanmälan för SKR:s analysgrupp

Uppgifterna fylls i ett elektroniskt formulär. Ifyllaren får en e-post som bekräftelse.

Intresseanmälan analysgruppen

Informationsansvarig

  • Fredrik Holmström
    Ekonom
  • Bengt-Olof Knutsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR