Publicerad 30 maj 2023

Borgensavgifter

En borgensavgift ska tas ut när ett bolag lånar från kommunen eller med kommunal borgen som säkerhet. EU:s statsstödsregler kräver att borgensavgiften ska vara marknadsmässig.

Marknadsmässig borgensavgift säkrar neutrala konkurrensförhållanden

Att en kommun går i borgen för eller ger lån till ett kommunalt bostadsbolag innebär att det bolaget får en ekonomisk fördel i förhållande till motsvarande privata bostadsbolag. För att kompensera – och säkra neutrala konkurrensförhållanden – ska kommunen ta ut en borgensavgift, som motsvarar denna fördel, av det kommunala bostadsbolaget. Detta innebär, enligt konkurrens- och statsstödsregler samt allbolagen, att avgiften ska vara marknadsmässig.

Ny vägledning om borgensavgifter för kommunala bostadsbolag

SKR, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest har under 2021 gemensamt tagit fram en ny version av vägledning som visar hur en kommun kan gå tillväga för att beräkna och fastställa en marknadsmässig borgensavgift.

Fokus i den uppdaterade vägledningen ligger på de kommunala bostadsbolagen. Utmaningarna kring borgensavgifter gäller dock för hela bredden av kommunsektorns företag.

Borgensavgift för kommunala bostadsbolag – en uppdaterad vägledning, Kommuninvest

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.