Publicerad 7 mars 2024

Hälso- och sjukvårdens effektivitet och utveckling

Här diskuterar vi måluppfyllelse. Hur bedömer man effektiviteten inom vården och hur relateras vårdresultat till kostnader.

I ett tredje avsnitt om produktivitet och effektivitet utforskar vi hälso- och sjukvårdens effektivitet och utveckling genom att diskutera vårdresultat och deras relation till kostnader.

Medverkande: Annika Wallenskog och Lasse Einarsson, SKR

Informationsansvarig

  • Marcus Ershammar
    Ekonom
  • Annika Wallenskog
    Chefsekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.