Publicerad 7 mars 2024

Fokus på produktivitet och effektivitet inom cancervården

Hur har cancervården förändrats på senare tid och hur påverkar det effektivitet och produktivitet?

I det fjärde och sista avsnittet diskuterar vi förändringar i cancervården och dess inverkan på effektivitet.

Medverkande: Annika och Jonas Eriksson, SKR

Informationsansvarig

  • Marcus Ershammar
    Ekonom
  • Annika Wallenskog
    Chefsekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.