Publicerad 16 september 2021

Kommun-Bas

Kommun-Bas är baskontoplanen för kommuner. Den grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag. Den finns att ladda ned som PDF, eller Word- respektive Excel-fil för egna anpassningar.

Bakgrund till Kommun-Bas

År 1995 gav Svenska Kommunförbundet ut en normalkontoplan för kommuner, ”Kommun-Bas 95”. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar. Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. De olika kontoplanerna uppvisar likheter men även skillnader som bland annat förklaras av att redovisningen styrs av olika lagstiftningar, samt ett antal sektorspecifika förhållanden.

SKR arbetar tillsammans med en grupp representanter från några kommuner med att årligen uppdatera och utveckla baskontoplanen. I samband med övergången till lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 2019 gjordes en uppdatering av Kommun-Bas för att anpassa den till den nya lagen.

Uppdateringen inför kommande år släpps i juni för att ge möjlighet att ta hänsyn till ändringarna i budgetarbetet och inför det kommande redovisningsåret.

Nyheter i Kommun-Bas 22

Jämfört med den tidigare versionen ”Kommun-Bas 21” innehåller ”Kommun-Bas 22” förtydliganden i beskrivningar av konton. Ändringarna finns förtecknade i en ändringstabell i slutet av ”Kommun-Bas 22”.

Uppgifter som ska rapporteras till SCB

Flertalet av de krav på uppgiftslämning som finns i SCB:s räkenskapssammandrag definieras i Kommun-Bas. Kontoplanen anger också andra krav som kan anses vara gemensamma för kommuner. Avsikten är att kommuner med baskontoplanen som utgångspunkt ska kunna bygga ut och anpassa den efter de behov och förhållanden som råder i den egna kommunen.

Instruktioner för uppgiftslämnare från kommuner till Räkenskapssammandraget RS, SCB

Filer för nedladdning

Kommun-Bas 22

Kommun-Bas 22 (PDF) Pdf, 2 MB.

Kommun-Bas 22 (Word) Word, 246 kB.

Kommun-Bas 22 (Excel) Excel, 88 kB.

Kommun-Bas 21

Kommun-Bas 21 (PDF) Pdf, 542 kB.

Kommun-Bas 21 (Word) Word, 252 kB.

Kommun-Bas 21 (Excel) Excel, 86 kB.

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset