Publicerad 13 maj 2024

Komplexa utmaningar för politiska ledare

Politiska ledare i kommuner och regioner är ansvariga för att
hantera flera svåra och tuffa samhällsutmaningar i sitt uppdrag. Här kan du som förtroendevald få inspiration och stöd för att kunna hantera komplexa utmaningar.

Många politiska ledare upplever att dagens frågor och beslut är mer komplexa och även mer konfliktfyllda. Sådana frågor kräver ofta långsiktiga strategier med många involverade. Alla förtroendevalda vill bygga ett hållbart samhälle för medborgarnas bästa, men det behöver göras på ett annat sätt än tidigare.

Politiska ledare, forskare och experter om komplexa utmaningar

I personliga intervjuer delar åtta politiska ledare med sig av sina erfarenheter, insikter och tankar kring olika komplexa frågor. Det är starka, intressanta och modiga berättelser om utveckling, framtid och demokrati.

Oavsett om deras erfarenheter är bra eller mindre bra, arbetar och agerar de på ett annat sätt i dag. De har reflekterat, analyserat och förändrat sitt ledarskap. De delar också oron för att inte lyckas skapa trygghet hos medborgarna och där-med öka misstroendet mot kommunens eller regionens förmåga att klara sitt uppdrag. Fem forskare och experter ger också förslag på hur komplex frågor kan hanteras.

Politiska ledare om komplexa utmaningar - intervjuer och expertstöd

Erfarenheter och råd

De politiska ledarna berättar att det tar lång tid att lösa komplexa utmaningar, att nya aktörer behöver vara med i processen och att samarbete över politiska gränser och med myndigheter ökar. Det kräver också en inre kompass och förmågan att tydligt visa vägen, även i situationer där de inte vet hur medborgarna, media eller politiken agerar.

Komplexa frågor påverkar framtiden och vardagen för många medborgare. Enligt forskare, experter och politiska ledare behövs bland annat:

 • Insikt om att svaren inte finns i dag och att det krävs många perspektiv för att hitta lösningar.
 • Samarbete med många olika aktörer.
 • Förmåga att klara höga nivåer av osäkerhet och komplexitet.
 • Otålighet och tålamod.
 • Mod att prata om svåra frågor för att arbeta fram lösningar tillsammans med många samhällsaktörer och medborgare.
 • Kommunikation som skapas bäst på fysiska arenor med öppen och respektfull dialog.
 • Förutsättningslösa samtal med prövande av argument och respekt för varandras åsikter.
 • Förtroende som skapas genom öppenhet och delaktighet.
 • Tillit som gör det möjligt att hantera osäkerhet och risk i relationer.
 • Kulturer av öppenhet, tillit och innovation.

Trygghetsfrågan viktig för att få bort droghandel och skjutningar

– Jag har ett komplext uppdrag och det är viktigt att ta tag i trygghetsfrågorna på ett nytt sätt, säger Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna kommun. Intervjun är cirka 2 minuter lång.

BB tvingades hålla stängt på grund av kompetensbrist

Lycksele BB, Sveriges minsta förlossningsenhet var stängd i drygt ett år under 2023, för att det saknades barnmorskor och läkare. Komplext när det kan var 40 mil till nästa BB.

– Det är utmaningar som vi inte kan påverka. Normalt kan vi det, men här är det väldigt svårt. Det är den egentliga stressen, säger Anna-Lena Danielsson ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten. Intervjun är cirka 1 minut lång.

Leda komplexa uppdrag

– I de komplexa frågorna har vi märkt att det är de förtroendevalda som har både modet och uthålligheten, säger Susanna Alexius, organisationsforskare och rådgivare vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Det vittnar de förtroendevalda om i skriften Politiska ledare om komplexa utmaningar. Särskilt bra att få höra deras röster eftersom det ofta är fokus på chefer.

I forskningen talar vi bland annat om ansvarsradien. Det gäller att ha kunskap, omdöme och mod nog att ”dra ut sin ansvarsradie” så långt som krävs för kloka beslut.

Bakgrund

SKR har under lång tid arbetat med hur dialog kan stödja arbetet med att hantera komplexa frågor Under 2023 såg SKR ett växande behov av att öka förståelsen för komplexa frågor i uppdraget för politiska ledare. Både i och utanför Toppolitikerprogrammet efterlystes råd och stöd i arbetet för att hantera och lösa dessa frågor som engagerar många, framförallt medborgarna.

Informationsansvarig

 • Lena Lindgren
  Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.