Publicerad 6 april 2021

Utbildningsstöd för att motverka korruption

En serie filmer som ska bidra med ökad kunskap och för att motverka risker för korruption inom vård, omsorg och personlig assistans samt underlätta diskussioner kring värderingar och etiska dilemman på arbetsplatsen.

Ett stöd för att göra rätt i praktiken

Filmerna, som är mellan två till fyra minuter långa, beskriver:

  • exempel på dilemman som kan uppstå, samt
  • tips på hur verksamheterna kan arbeta med överenskommelsen.

Verktyg – motverka riskerna inom vård, omsorg och personlig assistans

I filmen får du veta mer om hur du kan förebygga korruptionsrisker genom den checklista som finns i överenskommelsen. Checklistan omfattar ledningens ställningstagande, riskanalys, riktlinjer, förankring, rapporteringskanaler, uppföljning och lärande.

Verktyg – motverka riskerna inom vård, omsorg och personlig assistans

Mottagare av testamente – en dramatisering av ett verkligt fall

Du får ta del av en dramatisering av ett verkligt fall där en anställd blivit förmånstagare till ett testamente från en brukare.

Mottagare av testamente – en dramatisering av ett verkligt fall

Låntagaren – en dramatisering av ett verkligt fall

Du får ta del av en dramatisering av ett verkligt fall där en anställd lånat pengar av en brukare.

Låntagaren – en dramatisering av ett verkligt fall

SKR, Arbetsgivarföreningen KFO och Vårdföretagarna med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM) fram en överenskommelse och utbildningsstödet för att motverka mutor och korruption i verksamheter inom vård, omsorg och personlig assistans.

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset