Publicerad 10 juni 2021

Överenskommelse, vårdsektorn

För att motverka risker för korruption och mutor inom vård, omsorg och personlig assistans finns en praktiskt vägledning för chefer och medarbetare. Den bygger på en överenskommelse mellan arbetsgivarparterna.

 • Har du blivit erbjuden en gåva på ditt arbete?
 • Har du blivit utsatt för en situation som du inte riktigt vet hur du ska hantera?

Överenskommelsen ”Motverka mutor och korruption” har tagits fram för att alla som verkar inom vård, omsorg och personlig assistans ska få praktiskt etisk vägledning och därmed kunna undvika att hamna i situationer där osäkerhet om vad som är tillåter uppstår. Helt enkelt se till att förebygga korruption och mutor.

Samverkansformer för att förebygga mutor och korruption, vårdsektorn (PDF) Pdf, 338 kB.

Det här innehåller överenskommelsen

 • Grundläggande principer och riktlinjer
 • Praktiska exempel
 • Otillåtna förmåner
 • Frågor – om du blir erbjuden något
 • Checklista – att förebygga korruption
 • Gällande lag

Exempel på förmåner som alltid är otillåtna att erbjuda eller acceptera

 • Penninggåva, presentkort och liknande som är att jämställa med kontanter.
 • Penninglån, ställande av säkerhet (borgensåtagande), eftergift av fordring, amortering, ränta och liknande på villkor som inte är marknadsmässiga.
 • Arbete eller leverans av varor eller tjänst för privat ändamål och på villkor som inte är marknadsmässiga.
 • Något som är förenat med villkor om motprestation och inte är godkänt av mottagarens arbets- eller uppdragsgivare.
 • Dold provision till anställd eller uppdragstagare (det vill säga annan än företaget).
 • Förfogande över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk.
 • Helt eller delvis betald nöjes- eller semesterresa.

Grundläggande principer ska vara styrande för all verksamhet inom vård, omsorg och personlig assistans

Förtroende och integritet

Medborgarnas förtroende förutsätter att de som verkar inom sektorn inte låter sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i arbetet.

Professionalitet och seriositet

Ovidkommande hänsyn, såsom personliga känslor och åsikter, får inte påverka yrkesutövandet.

Transparens

Alla erbjudanden om eller mottagna förmåner till enskilda anställda inom sektorn bör dokumenteras.

Om överenskommelsen

Överenskommelsen har tagits fram av SKR, Arbetsgivareföreningen KFO, Vårdföretagarna och Institutet Mot Mutor (IMM) utifrån diskussioner med medlemmarna. Den gäller för verksamhet som vård, omsorg och personlig assistans som bedrivs enligt:

 • hälso- och sjukvårdslagen (HSL),
 • socialtjänstlagen (SOL),
 • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), den kan också omfatta vård enligt annan lag.

Överenskommelsen och dess delar

I filmen ger Stina Lif, marknadskommunikatör vid IMM, dig en översikt om vad som står i överenskommelsen och hur den kan användas. Bakgrunden till överenskommelsen och dess övergripande delar beskrivs också i filmen.

Filmen är 2 minuter och 15 sekunder lång.

Därför behövs en överenskommelse inom vård, omsorg och personlig assistans

 • Varför behövs det en överenskommelse inom vård, omsorg och personlig assistans?
 • Har du blivit erbjuden en gåva på ditt arbete, eller blivit utsatt för en situation som du inte riktigt vet hur du ska hantera?

Filmen om överenskommelsen är till hjälp för dig att förstå och agera.

Filmen är 28 minuter lång.

Informationsansvarig

 • Cecilia Berglin
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset