Publicerad 22 mars 2021

Mot mutor och jäv

Medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen fordrar att de som verkar i denna inte låter sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete och uppdrag. Vår förhoppning är att detta stödmaterial ska stimulera till givande diskussioner på din arbetsplats.

  • Hur du kan resonera och agera när du stöter på frågor om mutor eller jäv?
  • Vad är ”korrupt beteende”?
  • Var går gränsen för muta eller jäv?
  • Vad kan man göra? Vad kan man inte göra?

Lagen ger oss inte alltid så tydliga anvisningar. Ett personligt ansvarstagande och den egna förmågan att göra etiska val måste många gånger ta vid.

Finansdepartementet och SKR har tagit fram en vägledning som ger dig en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävssituationer. Den innehåller även några exempel på rättsfall.

Vägledning om mutor och jäv för offentligt anställda, Regeringen

Jäv - om etiska dilemman

I filmen befinner sig skådespelaren i en roll som nyvald politiker där olika situationer och etiska dilemman dyker upp i uppdraget. Materialet är tänkt som ett diskussionsunderlag för samtal om frågor kring jäv, mutor och korruption och kan användas som underlag vid lokala utbildningar.

I slutet av filmen kommenterar Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist vid SKR, filmens innehåll.

Filmens längd är 4 minuter och 42 sekunder, textningen startar automatiskt efter 6 sekunder.

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset