Publicerad 23 september 2021

Välfärdsbrottslighet och korruptionsbekämpning

Ett medvetet och systematiskt arbetssätt som utgår från riskbedömning kan förebygga och upptäcka välfärdsbrottslighet och korruption. SKR har genom åren genomfört olika aktiviteter för att stödja medlemmar så långt det är möjligt att förebygga välfärdsbrottslighet.

Förebygg välfärdsbrottslighet

Att genomföra insatser som förebygger förekomsten av välfärdsbrottslighet är en viktig åtgärd. Genom att kommuner och regioner får ökad medvetenhet kring utmaningar med välfärdsbrottslighet ser även SKR över möjliga framtida stöd. Genom åren har SKR genomfört seminarier, drivit nätverk och tagit fram material för att stödja medlemmar så långt det är möjligt att förebygga välfärdsbrottslighet.

Lär dig att förebygga, upptäcka och hantera korruption

SKR ger stöd till kommuner och regioner i deras arbete för att motverka korruption bland annat genom kunskapsspridning och utvecklingsarbete.

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset