Publicerad 20 december 2023

Hemställan om åtgärder för att förebygga, upptäcka och motverka välfärdsbrottslighet inom hälso- och sjukvård

Välfärdsbrottslighet innebär utmaningar för vårt demokratiska system. För att komma åt välfärdsbrottsligheten inom regionernas verksamhetsområden krävs samverkan mellan statliga myndigheter och regionerna. Utöver samverkan behövs också en politisk mobilisering och SKR önskar därför att regeringen tar ett samlat ansvar.

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.