Publicerad 23 juni 2021

Uppdraget som KSO och RSO

Hösten 2020 skickades en enkät till samtliga 290 kommunstyrelseordföranden (KSO) och 21 regionstyrelseordföranden (RSO) för att ta reda på hur de upplever sitt uppdrag i kommuner och regioner.

I enkäten ställdes frågor om hur länge de har haft sitt uppdrag, ålder, tillgång till stöd, antalet timmar uppdraget tar, arbetsbelastning, stress, behov av utveckling och utbildning. Vi ställde också frågor om de utsatts för hat och hot samt om det har gjort att de har funderat på att avsluta uppdraget. Johan Wänström är författare samt forskare och universitetslektor på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS vid Linköpings universitet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.