Publicerad 14 december 2021

Medborgardialog, delaktighet

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

Evenemang

Lärande exempel

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR