Publicerad 7 maj 2024

Poddavsnitt #128 Tillit är relationellt

I veckans avsnitt träffar vi forskaren Stina Hansson för att prata om tillit. Hon berättar om hur forskningen ser på tillit och hur en kommun eller region kan öka tilliten baserat på ett forskningsprojekt i stadsdelen Angered.

En viktig del av tillit är det relationella perspektivet, vilket innebär att det måste finnas ömsesidighet i förhållandet mellan förvaltningen och individen för att tilliten ska kunna växa. Det innebär att det offentliga behöver visa att de kan och vill agera för att möta individens behov.

Stina Hansson pekar också på att kunskap om samhället och alternativa sätt att hantera livssituationer påverkar tilliten till det offentliga, inte bara att få hjälp från dem.

I avsnittet diskuterar vi även relationen mellan tillit och kontroll samt medborgardialogens roll för att skapa tillit.

Avsnittet finns där poddar finns.

#128 Tillit är relationellt

Medverkande

  • Stina Hansson, forskare Göteborgs Universitet.
  • Nils Munthe, SKR

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.