11 september 2024 kl. 09.00-12.00

Medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt

Du kommer att höra hur Göteborgs stad och Borås stad, som deltagit i ett utvecklingsnätverk med SKR, har gjort sina förflyttningar. Du får också ta del av deras erfarenheter, få kloka tips samt möjlighet att ställa frågor.

Anmäl dig

Praktisk information

Inspelad version av evenemanget kommer att finnas tillgänglig i 14 dagar från att sändningen ägt rum. Inspelning och dokumentation kommer att skickas ut via e-post någon dag efter sändningsdagen.

Innehåll

SKR möter en ökad efterfrågan från kommuner och regioner som söker stöd och inspiration i arbetet med att göra sitt arbete med medborgardialog alltmer systematisk. Att gå ifrån medborgardialog som projekt till att medborgardialogen blir ett systematiskt arbetssätt tar lång tid.

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstepersoner med intresse och uppdrag att utveckla dialogen med medborgare i kommuner och regioner.

Program

09.00 Välkomna, information om dagens program

SKR ger en introduktion till dagens ämne med bakgrund och från utvecklingsprojekt
och nätverk.

Medborgarinflytande som systematiskt arbetssätt - Göteborgs Stad

Göteborgs Stads delaktighetsarbete börjar med att vi först skaffar oss god kunskap och förståelse för frågan eller samhällsproblemet som vi vill lösa. Därefter undersöker vi vilka förutsättningar vi har eller behöver skapa inom vår verksamhet och organisation. För att underlätta ett systematiskt arbete med medborgarinflytande har vi tagit fram Göteborgs Stads Delaktighetskarta som är ett verktyg för att navigera i planering, genomförande och uppföljning. Delaktighetskartan gör det enklare att förstå, matcha och välja rätt metod utifrån samhällsutmaning eller fråga.

Victoria och Inga-Lisa berättar om hur de arbetar med att öka systematiken från ax -limpa och deras egen delaktighetskarta.

Medborgardialog som systematiskt arbetssätt – Borås stad

Medborgardialog är ett sätt att göra invånarna delaktiga i verksamheter och samhällsutveckling. Vi har skapat en struktur för ett pågående samtal mellan medborgare, det organiserade civilsamhället och kommunen. Dialog betyder samtal och är grunden i att skapa jämlika förutsättningar, bygga tillit och tillsammans göra demokrati. På så vis kan kommuninvånarna få inflytande också mellan valen, och de folkvalda får bättre underlag för beslut som ska fattas.

Malin och Susanne berättar om utvecklingsarbetet i Borås stad, framtagande av gemensamma principer, etablerande av nätverksstruktur, digital vägledning med mera.

Summering och avslutning

12.00 Avslut

Medverkande

  • Victoria Trygg och Inga-Lisa Adler på Demokrati och medborgarservice i Göteborgs stad
  • Malin Andersson och Susanne Carlsson, Borås stad
  • Anders Nordh, SKR
  • Nils Munthe, SKR
  • Namn på medverkande

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.