Publicerad 21 maj 2024

Poddavsnitt #129 Arjeplog inkluderar unga

Arjeplogs kommun och Youth 2030 har gemensamt skapat möjligheter för unga att delta i den lokala utvecklingen. Genom ett fokus på ungas deltagande från gräsrotsnivå till kommunledningen har Arjeplog etablerat strukturer för ungas engagemang.

Alla undersökningar visar på ett högt engagemang för samhällsfrågor men få unga upplever att de har kanaler och blir inbjudna att delta i den lokala och regionala politiken. Youth 2030 och Arjeplogs kommun har tillsammans skapat möjligheter för unga att delta i den lokala utvecklingen.

Arjeplogs kommun har skapt strukturer för ungas deltagande genom ett tydligt fokus på frågan från de unga hela vägen till kommunledningen. Youth 2030 är en organisation som hjälper och erbjuder stöd till kommuner och regioner som vill arbeta med att inkludera unga.

En insikt och utgångspunkt för arbetet var att ungdomar skulle kunna påverka på riktigt. En del i det handlar om hur vuxna bemöter och verkar i relation till barn och unga och där har Arjeplog och Youth 2030 aktivt arbetat med att utjämna maktförhållandena. Inom projektet har även funnits ett stort fokus på att skapa en struktur för att kunna ge unga inflytande på riktigt.

Avsnittet finns där poddar finns.

#129 Arjeplog inkluderar unga

Medverkande

  • Westerlund Fredrik, Arjeplogs kommun
  • Oliwer Karlsson, Youth 2030
  • Nils Munthe, SKR

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.