6 september 2024 kl. 13.00-15.00

Fokus på vikten av dialogbaserat arbete för att öka tilliten och motverka polarisering inom kommuner

Välkommen till en digital sändning direkt från Åre kommun där förtroendevalda, tjänstepersoner med flera berättar om dialog i bygderna för att öka tilliten och få fler perspektiv på lokalutveckling.

Anmäl dig

Innehåll

Du får dessutom ta del av ett reportage från Örnsköldsviks kommun som berättar hur de genom dialog och delaktighet utvecklar ett förortsområde där kommunen och bostadsbolaget arbetar tillsammans med medborgare och civilsamhället för att öka trygghet och livskvalitet.

Gissur Erlingsson, professor i statsvetenskap, Linköpings Universitet medverkar och berättar om sin forskning kring polarisering mellan stad och land.

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstepersoner med intresse och uppdrag att utveckla dialogen med medborgare i kommuner och regioner.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.