Publicerad 18 april 2024

Myndigheters stödmaterial, välfärdsbrottslighet

Här hittar du olika stöd från olika myndigheter för att motverka välfärdsbrottslighet.

Inköpsprocessen, Upphandlingsmyndigheten

Ett offentligt inköp består av så mycket mer än själva upphandlingen. En effektiv inköpsprocess lägger en bra grund för att skapa goda offentliga affärer. Det handlar om allt från att förbereda till att genomföra upphandlingen och sedan realisera avtalet på bästa sätt för att nå de mål som satts upp.

Inköpsprocessen steg för steg, Upphandlingsmyndigheten

Förebygg kriminalitet genom upphandling, Ekobrottsmyndigheten

Arbetslivskriminalitet är ett allvarligt samhällsproblem som drabbar såväl arbetstagare och företag, som statsfinanserna. Företag som följer lagar och regler riskerar att konkurreras ut av oseriösa aktörer. I den här vägledningen visar vi hur upphandling genom användning av avtalsvillkor och fördjupade kontroller kan förebygga brottsligheten.

Vägledning för att förebygga brottslighet genom upphandling, Ekobrottsmyndigheten

Upphandla säkert, Ekobrottsmyndigheten

Att anlita seriösa leverantörer är lika viktigt för dig som driver ett företag som för dig som arbetar inom offentlig sektor. Ekobrottsmyndigheten har tagit fram ett antal brottsförebyggande råd.

Upphandla säkert, Ekobrottsmyndigheten

Stöd vid offentlig upphandling, Skatteverket

Hos Skatteverket kan du hämta företagsuppgifter från olika myndigheter som ger dig stöd vid en upphandling. Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) finns en skyldighet att kontrollera en leverantörs fullgörande av betalningsskyldighet av skatter och avgifter. Därför är det viktigt att hämta offentliga företagsuppgifter för att bedöma ett företags skötsamhet.

Stöd vid offentlig upphandling, Skatteverket

MUR – motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndigheter, Försäkringskassan

MUR är ett nätverk vars syfte främst är att arbeta förebyggande genom att samverka för att förhindra felaktiga utbetalningar. Hos Försäkringskassan hittar du både stödmaterial och webinarier.

Initiativet MUR, Försäkringskassan

Placeringsstöd, IVO

IVO erbjuder kommuner ett placeringsstöd för HVB, stödboenden och boenden enligt 9 § 8 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med e-tjänsten kan kommunerna se bland annat vilka boenden som finns i Sverige, ansvariga för verksamheterna och information om eventuella brister som framkommit i IVO:s tillsyn under de senaste tre åren.

Placeringsstöd, IVO

Metodstöd inom personlig assistans, Skatteverket

Skatteverket har tagit fram ett stöd inom personlig assistans som vägledning för dig som arbetar med utbetalning av assistansersättning. Stödet innehåller exempel på varningssignaler och exempel på kontroller och åtgärder. Varningssignaler behöver var och en för sig inte tyda på oegentligheter, men flera signaler sammantagna och sedda i sitt sammanhang kan göra det.

Stöd inom personlig assistans, Skatteverket

Checklista för att undvika oseriösa aktörer, Ekobrottsmyndigheten

Företag används ofta som brottsverktyg inom den ekonomiska brottsligheten. Därför är det viktigt att ha god kännedom om vem eller vilka du gör affärer med. För att undvika oseriösa aktörer kan du utgå ifrån denna checklista.

Checklista för att undvika oseriösa aktörer, Ekobrottsmyndigheten

Informationsansvarig

  • Christina Kiernan
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.