Publicerad 5 september 2023

Utbildningsstöd för att motverka korruption inom vårdsektorn

Ett utbildningsstöd som ska bidra med ökad kunskap för att motverka risker för korruption inom vård, omsorg och personlig assistans. Filmerna ger exempel på dilemman som kan uppstå och ger tips på hur verksamheterna kan arbeta med överenskommelsen. De kan underlätta diskussioner kring värderingar och etiska dilemman på arbetsplatsen.

Verktyg – motverka riskerna inom vård, omsorg och personlig assistans

I filmen får du veta mer om hur du kan förebygga korruptionsrisker genom den checklista som finns i överenskommelsen. Checklistan omfattar ledningens ställningstagande, riskanalys, riktlinjer, förankring, rapporteringskanaler, uppföljning och lärande. Natali Phalén, fd. generalsekreterare och Stina Lif, fd. marknadskommunikatör vid Institutet Mot Mutor, IMM medverkar i filmen.

Filmen är 4 minuter och 12 sekunder lång.

Mottagare av testamente – en dramatisering av ett verkligt fall

Du får ta del av en dramatisering av ett verkligt fall där en anställd blivit förmånstagare till ett testamente från en brukare. Natali Phalén, fd. generalsekreterare och Stina Lif, fd. marknadskommunikatör vid Institutet Mot Mutor, IMM samt Emil T. Jonsson, skådespelare medverkar i filmen.

Filmen är 3 minuter och 58 sekunder lång.

Låntagaren – en dramatisering av ett verkligt fall

Du får ta del av en dramatisering av ett verkligt fall där en anställd lånat pengar av en brukare. Natali Phalén, fd. generalsekreterare och Stina Lif, fd. marknadskommunikatör vid Institutet Mot Mutor, IMM samt Emil T. Jonsson, skådespelare och Karolina Rahm, skådespelare medverkar i filmen.

Filmen är 2 minuter och 37 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.