Publicerad 8 april 2021

Uppföljningsrapporter vaccinering

I överenskommelse som SKR träffat med regeringen om regionernas vaccinering av befolkningen till halvårsskiftet, så ingår att regionerna ska följa upp hur det går och rapportera månadsvis till regeringen.

Fjärde uppföljningsrapporten 25 mars

Den 25 februari lämnade SKR in den fjärde uppföljningsrapporten kring regionernas vaccinering. 3 av 4 över 80 år i Sverige har fått minst en vaccindos. Återkommande nedskrivningar i leveranser och förändringar i prognoserna framöver påverkar regionernas arbete i hög grad. Det gäller till exempel logistikplanering och kommunikation till de som står på tur att vaccineras. Regionerna bedömer att de försenade leveranserna av vaccin innebär både direkta och indirekta merkostnader.

SKR:s uppföljningsrapport 25 mars (PDF)

Tredje uppföljningsrapporten 25 februari

Den 25 februari lämnade SKR in den tredje uppföljningsrapporten kring regionernas vaccinering. SKR kan konstatera att problem med leveranser av vaccin utgör det enskilt största hindret för att hålla en snabb vaccinationstakt.

SKR:s uppföljningsrapport regionernas planering 25 februari (PDF)

Andra uppföljningsrappporten 25 januari

Den 25 januari 2021 lämnade SKR in den andra uppföljningsrapport kring regionernas genomförande och planering. SKR kan konstatera att vaccineringen mot covid-19 går enligt plan. En avgörande förutsättning för den fortsatta planeringen är tydlighet kring leveranserna.

SKR:s uppföljningsrapport regionernas planering 25 januari 2021 (PDF)

Första uppföljningsrapporten 20 december

Den 20 december 2020 lämnande SKR en uppföljningsrapport kring regionernas planering. Sammanfattningsvis kunde då SKR utifrån regionernas rapporter konstatera att regionerna utifrån de givna förutsättningarna är väl förberedda för att starta vaccineringen av prioriterade grupper.

SKR uppföljningsrapport regionernas planering 20 december (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset