Publicerad 26 augusti 2021

Uppföljningsrapporter vaccinering

I överenskommelse som SKR träffat med regeringen om regionernas vaccinering av befolkningen till halvårsskiftet, så ingår att regionerna ska följa upp hur det går och rapportera månadsvis till regeringen.

Åttonde uppföljningsrapporten 25 augusti

Den 25 augusti 2021 lämnade SKR in den åttonde uppföljningsrapporten kring regionernas vaccinering av covid-19. Sammanlagt har Sveriges regioner vaccinerat strax över 80 procent av befolkningen över 18 år med minst en dos vaccin. Över 65 procent av befolkningen över 18 år har fått två doser. Regionerna har även vaccinerat strax över 45 procent i gruppen 16-17 år med en dos. Totalt har i dagsläget över 12 miljoner vaccinationer mot covid-19 utförts i Sverige.

SKR:s uppföljningsrapport 25 augusti 2021 (PDF) Pdf, 268 kB.

Sjunde uppföljningsrapporten 24 juni

Den 24 juni lämnade SKR in den sjunde uppföljningsrapporten kring regionernas vaccinering mot covid-19. Över 7 miljoner doser vaccin har nu getts och vaccinationstakten har varit hög under juni, vaccinationstäckningen ökar också i alla delar av befolkningen. Regionernas planering inför sommaren är god. Leveranserna av vaccin väntas dock minska i juli och exakta leveransbesked från leverantörerna får regionerna med bara två veckors framförhållning, vilket försvårar planeringen.

SKR:s uppföljningsrapport 24 juni 2021 (PDF) Pdf, 400 kB.

Sjätte uppföljningsrapporten 25 maj

Den 25 maj lämnade SKR in den sjätte uppföljningsrapporten kring regionernas vaccinering. 43,4 procent av alla invånare i Sverige över 18 år har nu fått minst 1 dos vaccin mot covid-19. Vaccinationstakten har den senaste tiden legat på en hög nivå i regionerna. Kommande veckor beräknas regionerna få 500.000-700.000 doser vaccin per vecka, regionerna har dock kapacitet att vaccinera minst 1,2 miljoner personer i veckan. Ett omfattande arbete genomförs för att nå grupper och områden med lägre vaccinationstäckning.

SKR:s uppföljningsrapport 25 maj 2021 (PDF) Pdf, 773 kB.

Femte uppföljningsrapporten 26 april

SKR lämnade in den femte uppföljningsrapporten den 26 april. Alla regioner är i fas för att nå målet att minst 80 procent av alla som är 65 år och äldre ska ha fått en första dos covid-19 vaccin innan 16 maj. Trots att leveranserna ökar är tillgången till vaccin fortsatt den enskilt avgörande begränsningen för vaccinationstakten. Regionerna uppger att de kan vaccinera i takt med att vaccinerna anländer under samtliga vaccinationsfaser.

SKR:s uppföljningsrapport 26 april (PDF) Pdf, 331 kB.

Fjärde uppföljningsrapporten 25 mars

Den 25 februari lämnade SKR in den fjärde uppföljningsrapporten kring regionernas vaccinering. 3 av 4 över 80 år i Sverige har fått minst en vaccindos. Återkommande nedskrivningar i leveranser och förändringar i prognoserna framöver påverkar regionernas arbete i hög grad. Det gäller till exempel logistikplanering och kommunikation till de som står på tur att vaccineras. Regionerna bedömer att de försenade leveranserna av vaccin innebär både direkta och indirekta merkostnader.

SKR:s uppföljningsrapport 25 mars (PDF) Pdf, 240 kB.

Tredje uppföljningsrapporten 25 februari

Den 25 februari lämnade SKR in den tredje uppföljningsrapporten kring regionernas vaccinering. SKR kan konstatera att problem med leveranser av vaccin utgör det enskilt största hindret för att hålla en snabb vaccinationstakt.

SKR:s uppföljningsrapport regionernas planering 25 februari (PDF) Pdf, 270 kB.

Andra uppföljningsrappporten 25 januari

Den 25 januari 2021 lämnade SKR in den andra uppföljningsrapport kring regionernas genomförande och planering. SKR kan konstatera att vaccineringen mot covid-19 går enligt plan. En avgörande förutsättning för den fortsatta planeringen är tydlighet kring leveranserna.

SKR:s uppföljningsrapport regionernas planering 25 januari 2021 (PDF) Pdf, 513 kB.

Första uppföljningsrapporten 20 december 2020

Den 20 december 2020 lämnande SKR en uppföljningsrapport kring regionernas planering. Sammanfattningsvis kunde då SKR utifrån regionernas rapporter konstatera att regionerna utifrån de givna förutsättningarna är väl förberedda för att starta vaccineringen av prioriterade grupper.

SKR uppföljningsrapport regionernas planering 20 december (PDF) Pdf, 333 kB.


Informationsansvarig

  • Ulrika Vestin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset