Publicerad 26 januari 2024

Vaccinering covid-19

Vaccination är ett av redskapen för att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19.

Rekommendation om avgiftsfrihet för vaccination covid-19

SKR rekommenderar samtliga regioner att erbjuda avgiftsfri vaccination till alla grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19. SKR anser att ingen enskild individ av ekonomiska skäl ska behöva avstå från att ta del av regionens erbjudande om vaccination mot covid-19. Rekommendationen gäller från och med 1 mars 2024.

För grupper som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendation, rekommenderar SKR att regionerna möjliggör för beslut om avgifter utifrån regionala processer.

Varje region beslutar om avgifter för vaccinering.

Rekommendation avgifter vaccination covid-19

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 för personer som är 65 år eller äldre samt gravida och personer mellan 18 och 65 år som tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdom. Rekommendationerna gäller även personer som inte tidigare är vaccinerade och är mellan 50 och 64 år.

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 oktober 2023, Folkhälsomyndigheten

Vaccinering barn och ungdomar

Från och med den 1 november 2022 finns inte längre någon rekommendation om allmän vaccination mot covid-19 för barn 12-17 år. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till barn och unga endast i enskilda fall och i samråd med ansvarig läkare.

Statistik antal vaccinerade

Folkhälsomyndigheten redovisar statistiken från det nationella vaccinationsregistret.

Rapportering - Statistik för vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Rapportering av eventuella biverkningar

Om personer som fått covid-19 vaccin får biverkningar ska dessa rapporteras in till Läkemedelsverket. Personal inom hälso-och sjukvården kan gå en kort utbildning på 5 minuter om hur rapportering av biverkningar till Läkemedelsverket ska gå till.

Utbildning rapporter biverkningar, Läkemedelsverket

Informationsansvarig

  • Susanna Eklund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.