Publicerad 26 januari 2024

Överenskommelse vaccinering covid-19

Från och med 2024 tecknas ingen överenskommelse gällande vaccinationer mot covid-19. Regionerna planerar vaccinationsarbetet utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och SKR:s rekommendation om avgiftsfrihet och avgifter för vaccination.

Sedan vaccinationerna mot covid-19 inleddes har målsättning och förutsättningar för vaccinationsarbetet hanterats genom överenskommelser mellan SKR och regeringen. Överenskommelserna har förändrats i innehåll över tid för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och målsättning för vaccinationsarbetet. Överenskommelserna har omfattat mål, ansvar, roller och finansiering för covid-19-vaccinationen.

Överenskommelserna har varit en av framgångsfaktorerna för att säkerställa skyndsam vaccination mot covid-19 för Sveriges befolkning där ansvaret delas mellan staten och regionerna.

Uppföljning kvartalsvis

Överenskommelserna har följts upp först månadsvis och senare kvartalsvis genom uppföljningsrapporter där SKR har sammanställt regionernas arbete utifrån överenskommelserna

Uppföljningsrapporter regionerna kvartalsvis

Tidigare överenskommelser

Sedan december 2020 har staten och SKR tecknat ett flertal olika överenskommelser för vaccination mot covid-19. Samtliga överenskommelser har syftat till att reglera målsättning, ansvar och ekonomiska förutsättningar för vaccinationsarbetet. Här finns de senaste:

Överenskommelsen andra halvåret 2023

Överenskommelse Genomförande av vaccinering mot covid-19 första halvåret 2023 (PDF) Pdf, 467 kB.

Överenskommelse Genomförande av vaccinering mot covid-19, 2022 (PDF) Pdf, 365 kB.

Tilläggsöverenskommelse vaccinering mars-2022 (PDF) Pdf, 175 kB.

Ändringsöverenskommelse Genomförande av vaccinering mot covid-19, feb 2022 (PDF) Pdf, 119 kB.

Informationsansvarig

  • Susanna Eklund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.