Publicerad 20 februari 2024

Tillfällig avvikelse från dygnsvila under EU-valet

Valarbetare under EU-valet den 9 juni kommer att undantas från gällande regler om dygnsvila. EU-valet ses av parterna som en händelse utöver ramen för den löpande verksamheten.

Centrala parter har kommit överens om att dygnsvilan inte behöver gälla under valdygnet för de arbetstagare som jobbar med EU-valet. Den tillfälliga avvikelsen omfattar arbetsuppgifter som måste utföras för att säkerställa att valet kan genomföras på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Ett EU-val är en händelse som inträffar sällan och kan kräva insatser utöver vad som normalt kan hanteras inom ramen för den löpande verksamheten. De valarbetare som jobbar med såväl ta emot röster och sedan också räkna rösterna kommer under valdygnet kan behöva arbeta längre än de 13 timmar som är gränsen enligt arbetstidsreglerna i kollektivavtalet.

Enligt gällande arbetstidsregler ska alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Överenskommelsen om tillfällig avvikelse för EU-valet gäller för planerad arbetstid som påbörjas tidigast kl. 06.00 på valdagen den 9 juni 2024 och avslutas senast kl. 06.00 den 10 juni 2024.

Centrala parter ska utvärdera denna överenskommelse efter genomfört val. Utvärderingen ska vara färdigställd senast den 31 oktober 2024.

Cirkulär 24:17: Överenskommelse om tillfällig avvikelse ifrån Allmänna bestämmelser avseende förläggning av arbetstid i samband med valet till Europaparlamentet

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.