Publicerad 31 maj 2023

Stärk kompetensförsörjningen genom ett riskorienterat arbetssätt

Ett riskorienterat arbetssätt bidrar till friskare arbetsplatser, förebygger sjukfrånvaro och stärker kompetensförsörjningen. Anna Östbom, handläggare på SKR, berättar om arbetssättet och hur kommuner och regioner kan stärka arbetsmiljön.

Anna Östbom, handläggare på SKR

Anna Östbom, handläggare SKR

Vad är ett riskorienterat arbetssätt?

– Genom att arbeta riskorienterat är det möjligt att påverka både korttids- och långtidssjukfrånvaro. Det handlar om att hitta arbetsplatser med hög sjukfrånvaro, kontakta arbetsplatserna och kartlägga både frisk- och riskfaktorer. Arbetsgivare behöver ta fram en plan där chef, medarbetare och fackliga företrädare samarbetar. Det kan också handla om att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet, stärka ledarskapet, hantera konflikter, förbättra samverkan och arbeta med kulturen på arbetsplatsen.

– Arbetssättet bygger på forskning om sjukfrånvaro och arbetsmiljö samt på ett utvecklingsarbete tillsammans med kommuner och regioner. Att skapa bra rutiner för kort- och långtidssjukfrånvaro samt tidiga insatser och arbetsanpassning vid sjukfrånvaro är alltså en friskfaktor.

Hur stort är intresset bland arbetsgivare?

– I dagsläget har 89 kommuner och 14 regioner deltagit i grundutbildningen som SKR erbjuder. Av dessa har 46 kommuner och 9 regioner gått vidare med utbildningar på fördjupningsnivå för att starta utvecklingsarbeten. SKR följer och ger stöd till de medlemmar som implementerar metoden inom ramen för sitt ordinarie arbetsmiljöarbete.

Finns det några goda exempel att inspireras av?

– Botkyrka är en av de kommuner som provat att arbeta på det här sättet. De har utvecklat arbetet med att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och därmed kunnat minska sjukfrånvaron med 7 000 arbetsdagar. Arbetssättet är numera en integrerad del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Friskare arbetsplatser stärker kompetensförsörjningen i Botkyrka kommun, Ankie Blomberg HR-utvecklare i Botkyrka kommun, Vimeo

Informationsträffar och introduktionsutbildning i riskorienterat arbetssätt

Välkommen till någon av SKR:s informationsträffar där vi berättar mer om ett riskorienterat arbetssätt och du får möjlighet att ställa frågor. Du kan också redan nu boka höstens introduktionsutbildning.

Informationsträffar 2023

 • Fredag 16 juni klockan 09.00-09.30.
 • Onsdag 21 juni klockan 13.00-13.30.

Introduktionsutbildning 2023

 • 14 september klockan 09.00-12.00.
 • 3 oktober klockan 09.00-12.00.

Mer information om informationsträffar, utbildning och hur du anmäler dig

Informationsansvarig

 • Anna Östbom
  Handläggare
 • Dena Akaber
  Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.