Publicerad 15 september 2023

Nyinstiftat välfärdsråd startar dialog med regeringen

SKR, Sobona och fackförbunden inom kommuner och regioner bildade den 1 september Välfärdens partsråd. Rådet ska hantera strategiskt viktiga frågor för kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

– Bristen på rätt kompetens inom de samhällsviktiga yrkena i kommuner och regioner är en ödesfråga. Välfärdens partsråd startar idag en dialog med regeringen om vikten av gemensamma lösningar för att möta kompetensutmaningen i välfärdens verksamheter, säger Caroline Olsson, chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Välfärdens partsråd träffar den 15 september äldreminister Anna Tenje och jämställdhetsminister Paulina Brandberg för att intensifiera diskussionen om en långsiktig strategi för att trygga välfärden framåt. Rundabordssamtalet sker på initiativ av Kansliet för hållbart arbetsliv.

Under fredagens rundabordssamtal kommer Välfärdens partsråd att lyfta fram två avgörande satsningar som parterna gör tillsammans. Dels att Heltidsarbete ska bli norm även i välfärden, dels en satsning på friskfaktorer, som omfattar drygt 100 miljoner kronor.

– Ingen enskild part kommer att kunna lösa välfärdens kompetensförsörjningsutmaning. Vi vill ha ett trepartsarbete där även staten fullföljer sin del av ansvaret. Arbetsgivare, fackförbund och staten måste dra åt samma håll för att tillsammans hitta kraftfulla lösningar på ett väldigt angeläget problem säger Caroline Olsson.

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna inom kommuner och regioner är överens om att en grundläggande strategi är att öka sysselsättningsgraden för de 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner. Fler personer behöver arbeta mer och längre. Nyligen undertecknade parterna en historiskt bred överenskommelse om pensioner, omställning och arbetsmiljö.

− Glädjande nog ser vi att andelen heltidsanställda och heltidsarbetande i kommuner och regioner ökar - och i allt högre takt. Välfärden behöver också satsa på hälsa och jobba med friskfaktorer i stället för att betala för ohälsa, säger Caroline Olsson.

Fakta om Välfärdens partsråd (VPR)

Fack och arbetsgivare i den kommunala sektorn har höjt ambitionerna för det partsgemensamma arbetet och skapat Välfärdens partsråd.

Syftet med att Välfärdens partsråd är att främja en effektiv partsdialog om övergripande och strategiskt viktiga frågor på arbetsmarknaden, exempelvis kompetensförsörjning
VPR kommer bland annat att:

  • föra dialog om befintliga överenskommelse om exempelvis pensioner, omställning och arbetsmiljö
  • föra en utvecklingsdialog med partsägda organisationer
  • säkerställa att partsgemensamma arbetsgrupper och beredningsgrupper får bra förutsättningar att utföra sina uppdrag samt att strukturerad återkoppling sker
  • säkerställa informationsutbyte mellan gemensamma partsarenor och organisationernas representanter i dessa

Välfärdens partsråd är även referensgrupp till Kansliet för hållbart arbetsliv, för den kommunala sektorn och kommer att föra en trepartsdialog med dem om ökat arbetskraftsdeltagande för arbetssökande med välfärdsutbildning och erfarenhet från arbete i välfärdssektorn.

Informationsansvarig

  • Kristina Folkesson
    Utredare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.