Publicerad 21 december 2023

Krislägesavtal inaktiveras i Sölvesborg

Sölvesborgs kommun har haft krislägesavtalet aktiverat sedan 26 oktober. På begäran av Sölvesborg har SKR:s styrelse beslutat att inaktivera krislägesavtalet från och med 22 december.

Den 26 oktober fattade SKR:s styrelse beslut om att aktivera krislägesavtalet för Sölvesborgs kommun med anledning av ett omfattande oljeutsläpp. 40-60 personer har under åtta veckor arbetat intensivt med saneringsarbete efter utsläppet.

Den 19 december kom Sölvesborgs kommun in med en begäran om att inaktivera krislägesavtalet. SKR:s styrelse tillstyrkte begäran och beslut om inaktivering fattades 21 december och gäller från och med 22 december.

Fakta

  • Krislägesavtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
  • Avtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.
  • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
  • Krislägesavtalet kan aktiveras för arbetsgivarens hela verksamhet eller för viss del av verksamhet.
  • Krislägesavtalet omfattar samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.