Publicerad 30 oktober 2023

EU:s arbetstidsdirektiv om dygnsvila — följdändringar i lärarnas avtal

Med anledning av EU:s arbetstidsdirektiv avseende dygnsvila har Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona tillsammans med OFRs förbundsområde Lärare: Sveriges Lärare enats om följdändringar i HÖK 21, Allmänna bestämmelser (AB) samt Bilaga M.

Mot bakgrund av den kritik som EU-kommissionen riktat mot att Sverige inte tillräckligt följer de skyddsregler som finns för individens rätt till dygnsvila, gav regeringen parterna i uppdrag att föra förhandlingar i frågan. Nuvarande regleringar i Allmänna bestämmelser (AB) har sedermera anpassats efter de skyddsregler om minsta dygnsvila som finns i EU:s arbetstidsdirektiv. Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

Följdändringar har genomförts löpande inom flera kollektivavtalsområden. Denna information gäller kollektivavtalet HÖK 21 mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona och OFRs förbundsområde Lärare: Sveriges Lärare.

Vad innebär ändringarna för lärare?

För den som jobbar relativt regelbundna dagtider väcker dygnsvila sällan några frågetecken. Arbetstider och vila följer oftast löpande på varandra utan vidare svårigheter. För anställda med arbetsuppgifter som kan vara förlagda både kvälls- och dagtid kan det däremot finnas anledning att se över arbetsscheman för att säkerställa att en hälsosam vila kan ske i enlighet med regelverken.
För anställda med semestertjänst inom skolan gäller sedan 1 oktober de generella ändringar som införts i AB. För dessa ändringar finns sedan tidigare redogörelser och stöd att ta del av.

Dygnsvila

Frågor och svar om dygnsvila

För anställda med ferietjänst enligt Bilaga M kommer följdändringar att träda i kraft från och med 1 juli 2024. Dessa ändringar följer de som gjorts inom övriga avtalsområden, men har ett senare datum för ikraftträdande eftersom schema och arbetsår skiljer sig något i förhållande till övriga verksamheter inom sektorn. Frågor och svar har kompletterats med sådant som kan väntas bli aktuellt i förhållande till lärares arbetstider.

Frågor och svar om dygnsvila och Lärare, Bilaga M

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.