Publicerad 3 oktober 2023

EU lägger ned arbetstidsärende mot Sverige

De nya reglerna för dygnsvila som SKR, Sobona och facken inom kommuner och regioner förhandlat fram följer EU:s arbetstidsdirektiv. EU lägger därför ned sitt ärende mot Sverige.

Anmälan från ambulanssjuksköterska bakgrund till EU-kritiken

En ambulanssjuksköterska som var involverad i en trafikolycka anmälde Sverige till EU-kommissionen och menade att Sverige bröt mot EU:s arbetstidsdirektiv. EU-kommissionen delade den uppfattningen och krävde att Sverige omedelbart skulle vidta åtgärder. Annars riskerade Sverige en prövning i EU-domstolen.

Arbetsmarknadsdepartementet gav SKR, Sobona och de fackliga organisationerna inom kommuner och regioner ett uppdrag: Se till att arbetstidsreglerna förändras i enlighet med EU:s arbetstidsdirektiv.

Nya regler för dygnsvila från 1 oktober

Parterna förhandlade fram nya regler för dygnsvila som trädde i kraft den 1 oktober 2023. För vissa verksamheter träder de ny reglerna i kraft den 1 februari 2024. Huvudregeln är att medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

Det finns möjlighet att göra undantag från reglerna om dygnsvila när arbetstiden inte kan förläggas på annat sätt samt att det sker i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Det är då möjligt att gå ner till 9 timmars dygnsvila vid planerad förläggning och det är möjligt att göra undantag vid oförutsedda händelser.

Läs vidare

Information om bestämmelser för dygnsvila

Frågor och svar om dygnsvila

Dispens från nya regler för dygnsvila

Allmänna Bestämmelser (AB)

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.