Publicerad 17 oktober 2023

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur träder i kraft 2025

Arbetsmiljöverket har tagit fram en helt ny regelstruktur där föreskrifter har bearbetats när de sorterats in i den nya strukturen. Målet är att det ska bli lättare att hitta, förstå och använda reglerna. Reglerna träder i kraft 1 januari 2025.

De flesta regler behåller samma krav- och skyddsnivåer med undantag för reglerna som gäller för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. Där har det tillkommit nya regler.

– För kommuner och regioner innebär detta att man behöver se över allt material om arbetsmiljö och bland annat uppdatera hänvisningar till de ändrade paragraferna, säger Gunnar Sundqvist, arbetsmiljöexpert på SKR.

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur och regler, Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets webbinarier om regelförnyelse den 9 och 16 november 2023, Arbetsmiljöverket

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.