Publicerad 9 april 2024

Handläggare, ekonomi

Utför utrednings-, planerings- eller utvärderingsarbete inom ekonomiområdet i frågor som rör till exempel budget, bokslut, redovisning, finansiering.

Gränsdragning mellan handläggare och administratör

Administratörers arbete utförs vanligen utifrån flera kända handlingsalternativ.

Handläggare utför arbetet självständigt utifrån ett eller flera verksamhetsmål och har ett stort handlingsutrymme i hur målet uppnås.

Frågor och svar om handläggar- och administratörsarbete

Kod

151011

Huvudområde

Handläggar- och administratörsarbete

Exempel på titlar

 • Ekonom
 • Ekonomicontroller
 • Controller
 • Redovisningsekonom
 • Förvaltningsekonom
 • Ekonomisekreterare
 • Budgethandläggare

Möjliga ansvarskoder

 • B
 • C
 • L
 • F

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.