Publicerad 9 april 2024

Handläggare, annan

Utför utrednings-, planerings- och/eller utvärderingsarbete inom annat område.
Denna ska endast användas om ingen annan etikett inom handläggarområdet är rimlig.

Gränsdragning mellan handläggare och administratör

Administratörers arbete utförs vanligen utifrån flera kända handlingsalternativ.

Handläggare utför arbetet självständigt utifrån ett eller flera verksamhetsmål och har ett stort handlingsutrymme i hur målet uppnås.

Frågor och svar om handläggar- och administratörsarbete

Kod

151090

Huvudområde

Handläggar- och administratörsarbete

Exempel på titlar

 • Alkoholhandläggare
 • Överförmyndarhandläggare
 • Överförmyndare
 • Logistiker

Hänvisningar

För arbetsmarknadshandläggare, arbetsmarknadskonsulent/coach se 351016 Arbetsmarknadskonsulent

Se även 151024 Handläggare, förskole-, skol-, fritids- och annan pedagogisk verksamhet

Se även 151023 Handläggare, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri och integrationsarbete

För nämndsekreterare se 151020 Handläggare, nämnder

För handläggare kultur, se 451010 Kultursekreterare/kulturhandläggare

Politiskt anställda tjänstemän ingår ej.

Möjliga ansvarskoder

 • B
 • C
 • L
 • F

B

Mellanchef som har både över- och underställda chefer. Kan vara ansvarig inför politisk nämnd. Kodas endast om både A-chef och C-chef finns och kan förekomma under samtliga huvudområden.

Ansvar

 • Verksamhets-, ekonomi- och personalansvar.
 • Övergripande ansvar inom sitt verksamhetsområde.

Struktur för ansvarsnivåer

 • Underställd A-chef. Kan även vara underställd annan B-chef.
 • Överställd C-chefer. Kan även vara överställd annan B-chef.

C

Första linjens chef. Bär det direkta personalansvaret gentemot medarbetare. Kan förekomma under samtliga huvudområden.

Ansvar

 • Verksamhets-, ekonomi- och personalansvar.
 • Övergripande ansvar inom sitt verksamhetsområde.

Struktur för ansvarsnivåer

 • Underställd A- eller B-chef.
 • Saknar underställda chefer med fullt ledningsansvar.

L

Annan ledningspersonal, arbetstagare med ett begränsat ledningsansvar. Kan förekomma under samtliga huvudområden.

Ansvar

Ansvarig för en eller två av de tre ansvarsområdena verksamhet, ekonomi och personal. Dock inte alla tre.

F

Arbetstagare som har i sitt uppdrag att på hel- eller deltid samordna en funktion, såsom ett specialist-, ämnes-, forsknings- eller avgränsat arbetsområde.

Kan förekomma under alla huvudområden utom ledningsarbete.

Ansvar

Samordningsansvar för en funktion. Med det avses ett ansvar att samordna till exempel ett specialist-, ämnes-, forsknings- eller avgränsat arbetsområde.

Funktionsansvar kan innebära att arbetstagaren har ansvaret att samordna den eventuella grupp kollegor som arbetar inom funktionen.

Företräder, planerar och koordinerar arbetet inom funktionen.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.