Publicerad: 9 december 2019

SKR:s arbete med skolans digitalisering

Det pågår mycket inom området skola och digitalisering. Vi har en nationell strategi för skolväsendets digitalisering på plats och till det pågår ett arbete att ta fram en nationell handlingsplan.

Vi har förändrade styrdokument som har direkt påverkan på skolans praktiska arbete och senast 2022 ska samtliga nationella prov genomföras digitalt.

Det är inte längre en fråga om varför, utan om hur skolan ska använda sig av olika digitala verktyg. SKR arbetar på flera plan för att stötta skolhuvudmännen i den utvecklings- och förändringsresa som behövs för att på ett klokt, effektivt och ändamålsenligt sätt kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Alla skolans medarbetare är viktiga i det arbetet, även om ett särskilt ansvar vilar på skolans ledning.

Den nationella strategin för skolväsendets digitalisering innehåller tre delområden. SKR:s stöd och vägledningar sträcker sig över samtliga områden, eftersom de hör så tätt samman.

Aktuellt

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot