Publicerad 30 april 2021

IAM-forum inför lanseringen av digitala nationella prov

För att diskutera frågor om identitet och åtkomst i förarbetet inför digitala nationella prov (DNP) startar SKR Inera ett IAM-forum (Identity and Access Management).

Syftet med forumet är att vara ett stöd i SKR Ineras arbete med att ta fram detaljerade vägledningar för att implementera lösningar för identitetshantering, e-legitimationer och federationer hos skolans huvudmän.

Flera kommuner har efterfrågat ett IAM-forum kopplat till DNP. Redan idag finns material och exempel från kommuner som kommit långt. Forumet ska fånga upp och beskriva sådana exempel också. Medlemmarna i forumet kommer att ha stor frihet att forma arbetet.

Forumet är en del i SKR:s arbete med Skoldigiplan initiativ 11–13. Målet är att genomföra aktiviteter och erbjuda stöd till samtliga skolhuvudmän inom tre av 18 initiativ i #skolDigiplan, den nationella handlingsplanen för digitalisering i skolan. Satsningen är en överenskommelse med regeringen och görs i dialog med hela skolväsendet.

Anmäl dig till forumet

För att delta, anmäl dig till Börje Shamati Lewin på SKR Inera.

borje.shameti.lewin@inera.se

Informationsansvarig

  • Tilsith Lacouture
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.