Publicerad: 31 augusti 2020

Kultur- och musikskolor

Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur. Varje år erbjuds mer än 500 000 elevplatser i samband med kulturskolornas aktiviteter vilket gör kulturskolorna till en betydelsefull del av barns- och ungas kulturutövande.

Kulturskoleverksamhet och Covid-19

Folkhälsomyndigheten har inte tagit fram specifika råd och rekommendationer gällande kulturskolans verksamhet utan verksamheterna bör följa de allmänt förebyggande åtgärderna som gäller för att minska spridning av luftvägsinfektioner som covid-19.

Kulturskoleverksamhet och Covid-19

SKR har tagit fram en film om kulturskolan. Filmen berättar vad skolorna kan innehålla, hur de utvecklas och varför verksamheten är så viktig för barn och unga.

Film om kulturskolan

Utvecklar barn och unga

Kultur- och musikskolorna är en frivillig kommunal verksamhet som finns representerad i nästan samtliga av Sveriges 290 kommuner. Under 2016 uppgick kommunernas kostnader till 2,7 miljarder för barns- och ungas möjligheter att utöva och ta del av kultur i kulturskolans regi.

Kultur- och musikskolorna bidrar till att lägga grunden för ett kulturellt skapande hos barn och unga. Detta utvecklar individen både socialt och emotionellt, erbjuder en meningsfull sysselsättning samt bygger framtida kulturproducenter och konsumenter.

SKR:s roll

SKR har i uppdrag att verka för att kommunernas kultur- och musikskolor ges förutsättningar att säkra alla barns rätt till kultur. Det gör vi genom att stödja kommunerna i frågor som rör verksamheterna. SKR tar fram rapporter, bearbetar statistik samt initierar utvecklings- och förnyelsearbeten, exempelvis Mer för fler.

Regeringen presenterade nyligen förslag till nationell strategi för statens insatser för den kommunala kultur- och musikskolan. SKR arbetar för att tydliggöra hur de statliga insatserna bör utformas för att stödja den fortsatta utvecklingen av kultur- och musikskolornas verksamhet utifrån medlemmarnas mål och utmaningar.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!