Publicerad: 19 december 2019

Utlandspraktik för unga som varken arbetar eller studerar

Svenska ESF-rådet har beviljat en projektansökan från SKR om unga i mobilitet.

Projektet heter "MOVES - Mobility Offering Valuable Experience for Swedish Youth" och pågår mellan den 1 december 2019 och den 30 juni 2022. Projektet inleds med sex månaders analys- och planeringsfas och avslutas med tre månaders avslutningsfas.

Utlandspraktik i grupp

Projektet går ut på att kvinnor och män mellan 18-30 år som varken arbetar eller studerar ska få möjlighet att göra utlandspraktik i grupp i ett annat EU-land. Praktiken genomförs under handledning i 6-8 veckor med en förberedelsefas och en efterföljande fas. Syftet är att unga som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden ska närma sig arbete eller utbildning samt stärka självtillit, motivation och handlingskraft.

Projektets modell har tidigare testats i bland annat Tyskland och har även genomförts i mindre skala på lokal nivå i Sverige. Detta är första gången modellen testas nationellt i Sverige, med finansiering från Europeiska socialfonden.

SKR är projektägare och samarbetar med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor på nationell nivå i projektet. Även andra myndigheter och aktörer kan bli aktuella för samarbete på nationell nivå.

Lokala partners

På lokal nivå ingår följande sex lokala partners i projektet: Stiftelsen Activa, Furuboda folkhögskola, AB Företagsutveckling i Lund, Sjuhärads samordningsförbund, Sundbyberg folkhögskola och Sunderby folkhögskola.

Projektets lokala partners har till uppgift att tillsammans med kommuner och andra lokala aktörer identifiera och rekrytera deltagare för att genomföra utlandspraktiken.

Informationsansvarig

  • Rebecka Herdevall
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!