Publicerad 2 maj 2022

Utlandspraktik för unga som varken arbetar eller studerar, Moves

Från 1 december 2019 driver SKR projektet Moves – Mobility Offering Valuable Experience for Swedish Youth som finansieras av Svenska ESF-rådet.

Projektet går ut på att kvinnor och män i åldern 18–30 år som varken arbetar eller studerar ska få möjlighet att göra utlandspraktik i grupp i ett annat EU-land. Praktiken genomförs under handledning i 6–8 veckor med en förberedelsefas och en uppföljande fas i Sverige.

Syftet är att unga som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och har gjort det under längre tid, exempelvis på grund av ohälsa, ska få hjälp att bryta med en negativ social kontext och få nya utmaningar.

Deltagande i projektets tre faser ska leda till att de stärker sin självtillit, motivation och handlingskraft och därigenom ökar sina chanser att närma sig arbete eller utbildning.

Vem kan delta i projektet Moves?

Webbsänd spridningskonferens Moves 1 juni 2022

Till sommaren avslutas projektet Moves som Sveriges Kommuner och Regioner drivit tillsammans med bland annat MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). SKR presenterar i en webbsändning resultat och lärdomar från mobilitetsprojektet.

Spridningskonferens Moves 1 juni 2022

I filmen ovan berättar tre deltagare i Moves om sina erfarenheter. Filmen är 5 minuter.

Dokumentation från webbsändning 0m Moves den 30 augusti 2021

SKR:s presentation Pdf, 1 MB.

MUCF:s presentation Pdf, 534 kB.

VETA:s presentation Pdf, 820 kB.

Testad modell

Projektets modell kommer från Tyskland och har testats i ett flertal andra Europeiska länder med gott resultat. Den har även testats i mindre skala på regional nivå i Sverige. Detta är första gången modellen testas nationellt i Sverige, med finansiering från Europeiska socialfonden. Projektet beviljades i utlysningen Unga i mobilitet inom programområde 2, ökade övergångar till arbete och studier.

Nuläge med anledning av corona

På grund av coronapandemin har projektet behövt tänka om för den första, andra, tredje och fjärde gruppen med deltagare. Det innebär att alla projektets deltagare genomför sin praktik i Sverige istället för utomlands.

Deltagarna genomför därför både under hösten 2020, våren 2021,hösten 2021 och våren 2022 praktik på en ort långt hemifrån, men innanför Sveriges gränser. Förhoppningen är att projektets syfte ska kunna nås även om deltagarna genomför sin praktikperiod inom Sverige.

Mer om projektet

SKR är projektägare och samarbetar med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) på nationell nivå i projektet. MUCF:s roll i projektet är att genomföra en lärande utvärdering på individnivå samt att hitta synergieffekter med andra europeiska mobilitetsprogram som Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Lokala partners

Projektet pågår till den 30 september 2022 och inleddes med sex månaders analys- och planeringsfas. Den 1 juni 2020 gick projektet in i genomförandefas.

Horisontella principer

Socialfondsprogrammet har fyra horisontella principer som ska integreras i alla projekt och på så vis prägla insatserna som får stöd från ESF. Principerna handlar om jämställdhet, tillgänglighet, icke­diskriminering och hållbar utveckling. Moves kommer att arbeta särskilt med de första tre principerna.

Horisontella principer i MOVES

Utvärdering

Projektet kommer att utvärderas både externt och internt. Den externa utvärderingen görs av konsultföretaget VETA Advisor AB, som kommer att följa projektet från planering till avslut. Den interna lärande utvärderingen görs av en utredare på MUCF som har i uppdrag att följa deltagarna på kort och medellång sikt.

Referensgrupp

Moves referensgrupp består av representanter från följande fem organisationer: Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet, Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation och Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation.

Syftet med referensgruppen är bland annat att utbyta erfarenheter, upplysa varandra om och dokumentera systemhinder på nationell nivå samt att samverka och se målgruppen från olika aktörers perspektiv.

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR