Publicerad: 14 augusti 2019

Könsskillnader i skolresultat

Pojkar uppnår i lägre utsträckning än flickor gymnasiebehörighet och fullföljer i lägre grad en gymnasieutbildning. Detta innebär högre risk att inte få tillträde till arbetsmarknaden, drabbas av ohälsa och psykosociala problem. Priset för det är högt både för individen och samhället.

Motverka könsskillnader i skolresultat

Att pojkar uppnår lägre skolresultat än flickor är inget nytt. Orsakerna uppstår i ett samspel mellan en mängd olika faktorer på individ- och gruppnivå. Men könsskillnader i skolresultat går att förändra.

SKL har publicerat ett inspirationsmaterial för att fler kommuner och skolor ska inleda ett långsiktigt och systematiskt arbete för att motverka könsskillnader i skolresultat.

Materialet handlar om hur vi kan se, förstå och motverka könsskillnader i skolresultat. Den bygger både på forskning och intervjuer som har gjorts med forskare och i tre kommuner.

Se, förstå och förändra - Att motverka könsskillnader i skolresultat, SKL:s webbutik

Statistikrapport

SKL har tagit fram en statistikrapport där vi redogör för nationell statistik i urval där skillnader märks i skolresultaten mellan flickor och pojkar. Rapporten utgör ett komplement till ovanstående rapport som belyser orsaker och arbete för att motverka könsskillnader i skolresultat.

Könsskillnader i skolresultat, SKL:s webbutik

Reportage från kommuner

I anslutning till arbetet med inspirationsmaterialet gjordes ett antal intervjuer i kommunerna Askersund, Katrineholm och Sollentuna. Dessa intervjuer har kortats ner till tre reportage som publiceras nedan.

Uppföljning viktigt i jämställdhetsarbetet i Askersunds kommun

Normkritiskt arbete har gett resultat i Katrineholms kommun

Arbetsmodellen STL förbättrade skolresultaten Sollentuna kommun

Informationsansvarig

  • Åsa Ernestam
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!