Publicerad: 16 november 2020

SKR:s arbete med skolans digitalisering

SKR stöttar kommunernas utvecklingsarbete för att elever, lärare och förvaltningar ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. SKR samverkar nära med skolväsendet, myndigheter samt forskningsvärlden med flera. SKR för även fram huvudmännens behov i kontakterna med staten.

Skola

En ny överenskommelse har tecknats mellan staten och SKR.

Digitalisering

Ett stöd för kommunerna att organisera skolans digitala utveckling.

Digitalisering

Kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi.

Skola

Nationell handlingsplan – SKR:s 18 förslag på initiativ för skolan i en digital tid.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Informationsansvarig

  • Annika Agélii Genlott
    Processledare
  • Mikael Svensson
    Programansvarig Utbildning och arbetsmarknad

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!