Publicerad 11 augusti 2021

Metodutveckling, bostad först

Ge hemlösa en bostad, erbjud sedan skräddarsytt stöd efter de boendes behov. Det är i korthet vad arbetssättet i modellen Bostad först går ut på.

Arbetssättet i Bostad först utgår från att en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och att människor behöver ett tryggt boende för att kunna göra något åt sina livsproblem. Rent konkret erbjuds människor i akut hemlöshet ett eget kontrakt. Detta kombineras sedan med frivilliga och individuellt anpassade hjälpinsatser.

Bostad först (Housing first) har sitt ursprung i USA på 1990-talet, och arbetssättet har visat på goda resultat. I våra nordiska grannländer är Bostad först en del av de nationella strategierna mot hemlöshet. Socialstyrelsen rekommenderar Bostad först i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård samt i de psykosociala insatserna vid schizofreni.

Bostad först, Socialstyrelsen

Sveriges Stadsmissioner ledde 2018-2020 projektet Avskaffa hemlösheten med Bostad först. Inom ramen för projektet översattes den europeiska handboken om Bostad först.

HUB Bostad först, Stadsmissionen

Handbok Bostad först, Stadsmissionen (PDF)

Inspirationsmaterial från SKR

SKR har tagit fram en introduktionsfilm för att sprida kunskap om metodutveckling gällande hemlöshet och för att verka för att fler kommuner ges möjlighet att pröva modellen Bostad först. I filmen möter du forskare, brukare, personal inom socialtjänst och bostadsbolag, jurister och civilsamhället (genom Stadsmissionen). I filmen ger de sin bild av Bostad först och vad kommuner och bostadsbolag kan behöva tänka på inför arbete med modellen. Filmen är 62 minuter.


SKR har tidigare tagit fram ett magasin för att inspirera fler kommuner att pröva arbetssättet.

Bostad först, ett magasin

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset