Publicerad 11 april 2024

Ökat bostadsbyggande

Det byggs för få bostäder i Sverige, särskilt där de behövs som bäst. Bostadsbristen är värst i storstadsregionerna men obalanser i utbudet finns i stora delar av landet. Detta är ett hinder för tillväxt och påverkar medborgarnas välfärd och livsmöjligheter.

SKR bedriver ett aktivt påverkansarbete, med utgångspunkt i att det behövs långsiktigt stabila förutsättningar för ett bostadsbyggande av tillräcklig omfattning och att ansvaret för detta är delat mellan staten, kommuner och byggbranschen. SKR ställer bland annat krav på regeländringar, bättre finansiella och skattemässiga förutsättningar, investeringar i infrastruktur, bättre konkurrens i byggbranschen samt ett effektivare byggande.

Statliga regler försvårar bostadsbyggande

Regelverk för strandskydd och riksintressen är allvarliga hinder för bostadsbyggandet. Det visar en enkätstudie som SKR har gjort bland kommunerna.

Strandskydd och riksintressen försvårar bostadsbyggande

SKR har upphandlat prisvärda bostäder

Det finns ett stort behov av bostäder av god kvalitet till rimliga kostnader som uppföras snabbt i kommunerna och SKR har därför upphandlat ramavtal som kommuner och kommunala bolag kan använda för att köpa in bra bostäder till låga kostnader.

Information om ramavtal, bostadshus

Aktiv markpolitik

En av framgångsfaktorerna i kommunernas bostadsförsörjningsarbete är att bedriva en aktiv markpolitik. Begreppet aktiv markpolitik kan flätas samman med andra viktiga beslut och ställningstaganden genom hela samhällsbyggnadsprocessen. Genom att ha tillgång till lämplig mark för bostäder kan en kommun ha ett stort inflytande över hur mycket som byggs, vad som byggs, hur det byggs och när det byggs. Kommunen kan också införskaffa mark för strategiska markbyten.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.