Publicerad: 3 december 2019

Utestängning från bostadsmarknaden, hemlöshet

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden ökar i Sverige. Det är bråttom att hitta en långsiktigt hållbar lösning. För att lyckas krävs
en rad åtgärder på nationell, regional och lokal nivå.

Samarbete mellan stat, kommun och marknadens aktörer är nödvändigt för att öka bostadsbyggandet och utnyttja befintligt bostadsbestånd på ett sätt som inkluderar alla människor.

Utsatta grupper

Alla människor lyckas inte med att på egen hand ordna en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Traditionellt sett bestod gruppen hemlösa framför allt av män med missbruks- och/eller psykiska problem.

Bostadsbrist och hårdare krav från hyresvärdar har lett till att många nya grupper har svårt att på egen hand få en bostad. Skuldsättning eller svag privatekonomi, unga som letar efter sin första egna bostad, nyanlända, våldsutsatta kvinnor och äldre är idag grupper som har fått allt svårare att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden.

Kommunernas socialtjänster arbetar aktivt för att se till att dessa hushåll ändå får en bostad. Det handlar ofta om olika former av ”sociala kontrakt”, där kommunen går in som förstahandshyresgäst och hyr ut lägenheten i andra hand, men det finns också andra sätt.

Bostad först – en beprövad modell

Bostad först är ett beprövat, kostnadseffektivt och framgångsrikt sätt att arbeta med hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. SKR arbetar aktivt med att sprida kunskap om modellen.

Metodutveckling, bostad först

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!