Artikeln publicerades 3 november 2020

Mathantering på förskolans avdelningar

Detta förslag på kursinnehåll ska ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien på avdelningen.

Omfattning: 4 timmar.

Mål: Kursen ska ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien på avdelningen.

Förslag till kursplan

 • Mat är mer än livsmedelshygien – den trivsamma, goda, livsviktiga, måltiden
 • Personalhygien – vad är viktigast i matsituationen?
 • Smitta via mat – aktuella smittämnen och hur de kan motverkas
 • Andra faror i livsmedel – f.a. allergener
 • Temperatur och tid – hygieniska gränser – matens hållbarhet – minska svinn
 • Märkning och information om maten – specialkost och konsistensanpassad mat
 • Låt barnen vara med i köket – enkla hygienrutiner
 • Säker mat på utflykten

Deltagarnas kunskap efter kursen

Efter genomgången kurs ska deltagarna:

 • förstå hur rutiner för livsmedelshygien kan samverka med målet att erbjuda en trivsam och god måltid
 • kunna prioritera de hygienrutiner som är viktigast vid hantering och servering av mat
 • känna till de vanligaste och allvarligaste farorna och hur de kan förebyggas
 • känna till de vanligaste allergenerna och behovet av att separera och servera rätt
 • förstå hur temperatur och tid påverkar matens säkerhet
 • förstå hur matsvinn kan minskas på ett säkert sätt
 • kunna tolka och föra vidare livsmedelsinformation till barn och personal
 • veta hur barnen kan delta i matberedning/bakning på ett säkert sätt
 • känna till lämpliga hygienrutiner för måltider utomhus.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.