Publicerad 5 november 2020

Ytor och material

Golv och väggar

Golvets och väggarnas ytskikt ska vara släta och täta och tåla all rengöring och allt slitage, som kan bli aktuellt. Det är mycket viktigt att ett golv görs rätt från början så att det inte finns svackor där pölar bildas.

Innertak

Materialet i innertaket ska inte kunna bli grogrund för mögel. Undvik belysningsarmatur och ledningsdragningar som samlar damm i närheten av arbetsytor där ni hanterar oförpackad mat. Många innertak görs med plattor som går smidigt att byta ut om någon skulle bli skadad eller smutsig. Se till att de som kommer och gör installationer efter att innertaket är monterat, lägger tillbaka alla plattor.

Fönster

Fönster och fönsterkarmar ska ha släta täta ytor som inte samlar smuts. Om fönstren öppnas, och det finns risk för att insekter kommer in, ska de ha nät isatta, som går att ta loss och rengöra.

Dörrar

Dörrar ska vara lätta att rengöra och också tåla den golvrengöring som sker intill. Tänk på att alla dörrhandtag, som används ofta, blir en del av handhygienen.

Ytor

Alla ytor i ett kök ska tåla vatten. De får inte kunna rosta, mögla eller släppa ifrån sig damm, partiklar eller giftiga ämnen. Ytorna ska vara släta och täta och lätta att rengöra. Detta gäller både lokal, utrustning och inredning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.