Publicerad 5 november 2020

Avfallshantering

Hur avfallet ska sorteras och tas omhand kan skilja sig från kommun till kommun. Här presenteras hur ni kan leva upp till de krav som livsmedelslagstiftningen ställer.

Sopor ska tas ut från köket varje dag. De ska förvaras så att tömning kan ske utifrån, utan passage genom köket.

Dörren till soprummet eller locken på sopkärlen måste vara såpass täta att skadedjur inte kommer åt avfallet. Soporna får inte skapa dålig lukt.

Dålig lukt kan motverkas med tät tömningsfrekvens, med kyla, ozon eller eventuellt annan metod.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset