Publicerad 5 november 2020

Avfallshantering

Hur avfallet ska sorteras och tas omhand kan skilja sig från kommun till kommun. Här presenteras hur ni kan leva upp till de krav som livsmedelslagstiftningen ställer.

Sopor ska tas ut från köket varje dag. De ska förvaras så att tömning kan ske utifrån, utan passage genom köket.

Dörren till soprummet eller locken på sopkärlen måste vara såpass täta att skadedjur inte kommer åt avfallet. Soporna får inte skapa dålig lukt.

Dålig lukt kan motverkas med tät tömningsfrekvens, med kyla, ozon eller eventuellt annan metod.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.