Publicerad 5 november 2020

Installationer

Om ni vill kunna göra långkok i ugnar, så är det viktigt att det inte sker en automatisk avstängning av el och vatten till köket under natten.

Maskiner och utrustning ska installeras på ett sådant sätt att det blir lätt att rengöra runtom. Kablar och ledningar ska fästas upp så att det inte försvårar städning.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset