Publicerad 5 november 2020

Skydd mot skadedjur

Skadedjur (till exempel fåglar insekter möss råttor) ska inte kunna ta sig in genom springor eller öppningar i fönster, dörrar eller ventiler. Se till att det inte finns skrymslen och gömställen för skadedjur inne i lokalerna eller alldeles utanför varuintaget.

Inne i lokalerna ska inte gift eller bekämpningsmedel användas. Här används fällor eller indikatorstationer. Om ni trots allt blir tvungna att använda bekämpningsmedel, under en tillfällig sanering, måste ni märka ut stationerna tydligt och se till att livsmedel inte förorenas.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset