Publicerad 5 november 2020

Skydd mot skadedjur

Skadedjur (till exempel fåglar insekter möss råttor) ska inte kunna ta sig in genom springor eller öppningar i fönster, dörrar eller ventiler. Se till att det inte finns skrymslen och gömställen för skadedjur inne i lokalerna eller alldeles utanför varuintaget.

Inne i lokalerna ska inte gift eller bekämpningsmedel användas. Här används fällor eller indikatorstationer. Om ni trots allt blir tvungna att använda bekämpningsmedel, under en tillfällig sanering, måste ni märka ut stationerna tydligt och se till att livsmedel inte förorenas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.