Publicerad 5 november 2020

Städning

Lätt att städa

Utrustning för rengöring ska vara lättillgänglig och enkel att använda. Tillgång till varmt vatten för rengöring minskar behovet av kemikalier.

Bänkar, skåp, utrustning och inredning i köket ska antingen vara tätt anslutna mot golv och vägg eller tillräckligt långt ifrån för att ni ska komma åt att städa. Golvbrunnar som behöver rengöras ska vara lättåtkomliga. Stora golvbrunnar bör ha delat galler, som inte blir för tungt. Se till att det finns tillgång till redskap att lyfta galler med. Så kallade ”massa”-golv blir enklare att städa om golvläggaren inte lägger halkskydd där exempelvis skåp, bänkar och ugnar ska stå. Då blir ytan under inredningen slät istället för skrovlig, vilket underlättar städningen.

Det bör vara 20 centimeter fri höjd under bänkar, skåp och maskiner. Detta föreskrivs i byggbranschens referenssystem AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning).

Ytor och material

Städutrymme

Rengöringsmedel och kemikalier måste förvaras skilt från livsmedel. Städredskap ska vara hela och rena. Skrapor och borstar förvaras upphängda.

Om städredskap för ”rena” och ”orena” områden förvaras tillsammans måste de vara tydligt märkta. Färgkodning är ett snabbt och enkelt sätt att skilja dem åt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.