Publicerad 2 november 2020

Mottagning av livsmedel

Arbetet med den goda måltiden börjar i varumottagningen. Varorna som ni tar in ska hålla avtalad kvalitet och temperatur. Med snabba enkla temperaturmätare och följesedeln som underlag för dokumentation blir det lätt att göra rätt.

Mottagning i tillagnings- och mottagningskök

Det är viktigt med tydliga och enkla rutiner för mottagningskontroll eftersom kylvaror så snabbt som möjligt måste in i kylrum. Rutinen för mottagning kan gärna sitta anslagen där man är när man gör kontrollen.

Vid varumottagning bör ni kontrollera att:

 • rätt varor är levererade och stämmer med upphandling
 • frukt och grönt håller rätt kvalitet
 • förpackningar är oskadade
 • Smutsigt ytteremballage tas av innan varorna ställs in i förråd
 • inga spår av skadedjur syns bland varorna
 • datum och märkning är läsligt och korrekt
 • Frysvarorna håller -15°C eller kallare
 • Temperaturen i kylvarorna stämmer med kraven i förvaringsanvisningar och upphandling. (En kylkedja som håller högst +4°C ökar matens hållbarhet och minskar både svinn och risk för bakterietillväxt.

Motverka fusk genom att också kontrollera att:

 • rätt varor är levererade och stämmer med upphandlingsavtalet, t.ex. ekologiskt och närproducerat
 • varorna levereras av avtalad leverantör
 • märkningsuppgifterna på varorna stämmer med följesedeln

Om följesedeln används som underlag för dokumentation kan det räcka att personalen skriver t.ex. ”OK” och ”-15°C” eftersom datum, varor och leverantör redan finns på pappret. ”OK” betyder att den som tagit emot varorna intygar att mottagningsrutinens alla kontroller är gjorda och att det inte var några avvikelser.

Mottagning i avdelningskök

Det är viktigt med tydliga och enkla rutiner för mottagningskontroll, så att den inte tar för lång tid. Var rädd om värmen/kylan i maten. Rutinen för mottagning kan gärna sitta anslagen där man är när man gör kontrollen.

Vid varumottagning bör ni kontrollera att:

 • den färdiga maten håller rätt temperatur. Varm mat bör hålla +60°C eller varmare. Kall mat ska hålla +8°C eller kallare.
 • eventuell specialkost är tydligt märkt och opåverkad av annan mat

Faror och åtgärder

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.