Publicerad 2 november 2020

Leveranser

I många verksamheter kan matglädjen stärkas om alla får vara med och bidra. Det kan exempelvis handla om en egen liten odling där matgästerna, unga eller gamla, hjälps åt att skörda.

Små leveranser av säker mat

Livsmedelslagstiftningen ställer inga krav på att ni måste köpa all mat från ett företag. Ni kan använda bär, frukter, potatis, grönsaker som ni själva, andra privatpersoner eller lokalproducenter levererar, så länge ni vet att maten är säker. Lämna utrymme för detta i era avtal.

Detsamma gäller fisk. Men servera inte följande fiskar: Strömming/sill/öring/vildlax från hela Östersjön inklusive dess älvar eller sik/öring/vildlax från Vänern och Vättern samt röding från Vättern.

När det gäller ägg, så måste de köpas från ett godkänt äggpackeri. Äggpackerier kontrolleras av Livsmedelsverket. Det är viktigt att tvättning och packning av ägg sker på rätt sätt.

Anpassade leveranser ger bra kvalitet

Sträva efter att få leveranser som är anpassade efter era behov, så att ni slipper lägga tid och resurser på att frysa ner och tina upp mat. Det påverkar matens kvalitet negativt. Bröd tappar snabbt kvalitet vid långsam nedfrysning i en ”vanlig” lagringsfrys. Brödet tar också med stora mängder rumstempererad luft in i frysen. Det ger onödig frostbildning. Charkvaror släpper vatten och blir mindre smakliga efter nedfrysning och upptining.

I förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, bilaga II kap IX:

Livsmedelsföretagare får inte acceptera råvaror eller ingredienser, andra än levande djur, eller andra material som används vid bearbetning av livsmedel, som veterligen är, eller rimligen kan antas vara, kontaminerade med parasiter, patogena mikroorganismer, giftiga ämnen, nedbrytningsprodukter eller främmande ämnen i sådan omfattning att slutprodukten – efter det att livsmedels- företagarna har tillämpat normala hygieniska sorterings- och/eller berednings- eller bearbetningsförfaranden – fortfarande är otjänlig som människoföda.

Faror och åtgärder

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.